Dejavnosti

Podjetje ANDREJC, d.o.o se ukvarja s prodajo gradbeno inženirskih storitev, vzdrževanjem, urejanjem okolja in projektiranjem na področju Republike Slovenije. To so storitve, ki jih lahko podjetje ANDREJC d.o.o. nudi v okviru svoje dejavnosti ter z obstoječo opremo, kadrom in znanjem. Osnovne storitve so združene pod naslednjimi skupinami: projektiranje in gradbeni nadzor, pridobivanje del na gradbeno inženirskih objektih, letno in zimsko vzdrževanje cest, opravljanje lokalne gospodarske javne službe, izvajanje sanacijskih del na področju sanacij ugreznin. Poslovna orientacija družbe je izvajanje koncesioniranih gospodarskih javnih služb za katere smo registrirani in usposobljeni in izvajanje dolgoročnih pogodb inženirskih gradenj za investitorje Šaleške doline.

 

PROJEKTIRANJE

Proces projektiranja zajema izdelavo kompletnih projektov predvsem inženirskih objektov, ponujamo lahko prav tako nadzor nad gradnjo inženirskih objektov, in objektov visokih gradenj.

V podjetju lahko v okviri naših procesov nudimo kompletno inženiring storitev od projekta do objekta.

GRADNJA INŽENIRSKIH OBJEKTOV

Ukvarjamo se z gradnjo vseh vrst inženirskih objektov, predvsem z gradnjo komunalne infrastrukture, gradnjo cest, sanacijo plazov, gradnjo mostov, opornih, podpornih zidov…

V podjetju lahko v okviri naših procesov nudimo kompletno inženiring storitev od projekta do objekta.

VZDRŽEVANJE CEST in JAVNIH MESTNIH POVRŠIN

Z vzdrževanjem cest in mestnih površin se ukvarjamo že vse od leta 1999. z letom 2010 pa smo se pričeli ukvarjati tudi z čiščenjem in urejenanjem javnih zelenih in travnih površin. Nudimo lahko kompletno storitev za čist in urejen videz zelenih in utrjenih površin v vaši okolici.

DELA NA PODROČJU SANACIJ UGREZNIN

Z sanacijo ugreznin se kot družinsko podjetje ukvarjamo že vse od leta 1993. skrbimo za sanacijo in urejene površine nad odkopi premoga, ki se izvajajo med velenjskim in šoštanjskim jezerom.